Serie LT, linjär lägesgivare

LT är en robust linjärpotentiometer med slaglängder upp till 900mm som standard. LT serien levereras antingen med kontakt eller kabelutgång.
Datablad Katalogsida

Serie PC, linjär lägesgivare

PC är en robust linjärpotentiometer med slaglängder upp till 750mm som standard. PC levereras som standard med kulled i båda ändarna, samt anslutning via kontakt eller kabel.
Datablad Katalogsida

Serie PK, linjär lägesgivare

PK är en linjärpotentiometer utan traditionell axel. Givaren har en tvärgående avkännare på ena sidan, vilket reducerar den mekaniska inbyggnaden. PK ansluts via kontakt. Mätlängder på upp till 2000mm som standard.
Datablad Katalogsida

Serie PA1 och PY1, linjär lägesgivare

Serie PA1 och PY1 är potentiometergivare med små mekaniska dimensioner och max mätlängd på 150mm. PA1 klarar en mäthastighet på 5m/sek och PY1 10m/sek.
Datablad PA1 Datablad PY1 Katalogsida

Serie PY2 och PY3, linjär lägesgivare

Serie PY2 och PY3 är potentiometergivare med små mekaniska dimensioner och max mätlängd på 50mm. Givarna har dessutom automatisk fjäderretur. PY2 är försedd med kulspets och PY3 en rullspets.
Datablad PY2 Datablad PY3 Katalogsida

Serie PZ12, linjär lägesgivare

PZ12 är en potentiometergivare med små mekaniska dimensioner och har tre olika modeller när det gäller infästning. PZ12 är cylinderformade och kan fås med slaglängder upp till 150mm.
Datablad Katalogsida

Serie PZ34, linjär lägesgivare

PZ34 är en potentiometergivare med små mekaniska dimensioner och har tre olika modeller när det gäller infästning. PZ34 är cylinderformade och kan fås med slaglängder upp till 250mm.
Datablad Katalogsida

Serie PME12, linjär lägesgivare

PME12 är en lägesgivare som är avsedd for inbyggnad i pneumatiska cylindrar med slaglängder upp till 1000mm. PME12 levereras antingen med kabel eller kontakt samt hållare i nylon som standard.
Datablad Katalogsida

Serie PMA12, linjär lägesgivare

PMA12 är en lägesgivare som är helt tät med slaglängder upp till 1000mm. PMA12 levereras som standard med kulled i båda ändarna, samt anslutning via PUR kabel.
Datablad Katalogsida

Serie PR65, roterande resistiv lägesgivare

PR65 är en roterande lägesgivare baserad på konduktiv plast. Rundgående upp till 360º med tillåten hastighet på upp till 600rpm.
Datablad Katalogsida