P8511/P8721/P8822

P8511 och P8721 är två enaxliga styrningar, P8721 har programminne. P8822 är i princip som P8721 men är tvåaxlig. Modellerna kan fås med antingen reläutgångar eller PID-analog utgång. Dessa modeller är ideala för klippmaskiner, kapmaskiner, bakstopp och anhåll.
Datablad Katalogsida P8511/P8721

 

P9511/P9521

P9511 och P9521 är två enaxliga styrningar. P9511/P9521 arbetar med trehastighetsfunktion "Fast - Slow - Creep - Stop". P9511 körs i single mode, P9521 kan köra i single mode eller från programminne (10 set). Dessa modeller är ideala för klippmaskiner, kapmaskiner, bakstopp och anhåll.
Datablad Katalogsida

 

P40

P40 är en enaxlig styrning med programminne (500 rader). P40 kan fås med antingen reläutgångar eller PID-analog utgång. Denna modell är ideal för klippmaskiner, kapmaskiner, bakstopp och anhåll.
Datablad