Signalomvandlare - Analoga ingångar

Vi har signalomvandare och transmittrar för de flesta analoga signaler.

 

T120Klicka för större bild

T120, Transmitter för Pt100

T120 är en PC-programmerbar transmitter för Pt100 givare. Utgång 4-20mA. Montering i B-huvud.
Datablad            

T121Klicka för större bild

T121, Transmitter för Pt100/Pt1000/Termoelement

T121 är en PC-programmerbar transmitter för Pt100/Pt1000/termoelement givare. Utgång 4-20mA. Montering i B-huvud.
Datablad            

K109UIKlicka för större bild

K109UI, mätvärdesomvandlare för ström/spänning

K109UI är en mätvärdesomvandlare som omvandlar ström/spänning (4-20mA/0-10V m.fl.) i fritt valbara kombinationer. Endast 6,2mm bredd, DIN-montage. 19,2-30VDC matning.
Datablad            

K109LVKlicka för större bild

K109LV, mätvärdesomvandlare för shuntar

K109LV är en mätvärdesomvandlare som omvandlar mV ( från 25mV till 2000mV) till ström/spänning (4-20mA/0-10V m.fl.). Kan användas för att omvandla shuntar. Endast 6,2mm bredd, DIN-montage. 19,2-30VDC matning.
Datablad            

K109PTKlicka för större bild

K109PT, mätvärdesomvandlare för Pt100 givare

K109PT är en mätvärdesomvandlare som omvandlar Pt100 till ström/spänning (4-20mA/0-10V m.fl.). Endast 6,2mm bredd, DIN-montage. 19,2-30VDC matning.
Datablad            

K109PT1000Klicka för större bild

K109PT1000, mätvärdesomvandlare för Pt1000 givare

K109PT1000 är en mätvärdesomvandlare som omvandlar Pt1000 till ström/spänning (4-20mA/0-10V m.fl.). Endast 6,2mm bredd, DIN-montage. 19,2-30VDC matning.
Datablad            

K109TCKlicka för större bild

K109TC, mätvärdesomvandlare för termoelement givare

K109TC är en mätvärdesomvandlare som omvandlar termoelement typ J, K, R, S, T, B, E, N till ström/spänning (4-20mA/0-10V m.fl.). Reläutgång för larmfunktion. Endast 6,2mm bredd, DIN-montage. 19,2-30VDC matning.
Datablad            

Z109REG2Klicka för större bild

Z109REG2 / Z109REG2-H, universal mätvärdesomvandlare

Z109REG2 är en mätvärdesomvandlare med flera olika ingångstyper, som t.ex. ström/spänning, RTD (b.la. Pt100/Pt1000), termoelement, potentiometer m.m. Utgång (4-20mA/0-10V m.fl.) samt reläutgång för larmfunktion. 9-40VDC/19-28VAC alternativt Z109REG2-H, 85-265VAC.
Datablad            

Z109UI2Klicka för större bild

Z109UI2, mätvärdesomvandlare för ström/spänning

Z109UI2 är en mätvärdesomvandlare som omvandlar ström/spänning (4-20mA/0-10V m.fl.) i fritt valbara kombinationer. DIN-montage. 9-40VDC/19-28VAC matning.
Datablad            

Z104Klicka för större bild

Z104, pulsdon

Z104 är en pulsomvandlare som omvandlar ström/spänning till frekvens proportionellt mot signalingången. Enkel kalibrering via multimeter. DIN-montage. 9-40VDC/19-28VAC matning.
Datablad            

Z109SKlicka för större bild

Z109S, signalisolator

Z109S är en galvanisk signalisolator för 0/4-20mA med matning till extern givare. Z109S kan användas för att isolera mätkretsar mellan givare och instrument för att minska störningar. DIN-montage. 9-40VDC/19-28VAC matning. Kan levereras i ATEX utförande.
Datablad            

Z170REGKlicka för större bild

Z170REG, signalsplitter

Z170REG är en signalsplitter som delar upp en 4-20mA / 0-10V signal (även Potentiometer / termoelement och RTD (Pt100/Pt1000 m.fl.) till två 4-20mA respektive 0-10V. Denna omvandlare används när man vill skicka en signal till olika enheter. DIN-montage. 19-40VDC/19-28VAC matning.
Datablad            

Z190Klicka för större bild

Z190, adderare/subtraherare

Z190 är en beräkningsmodul som antingen adderar eller subtraherar två signaler. Differansen mellan signalerna skicka sedan ut som en ström eller spänningssignal. DIN-montage. 19-40VDC/19-28VAC matning.
Datablad            

Z113DKlicka för större bild

Z113S / Z113D / Z113T, gränsvärdesdon

Z113S/D/T är ett mikroprocessorstyrt gränsvärdesdon med ett, två eller tre reläutgångar. Börvärde, fördröjning och hysteres ställs via flervarviga potentiometrar. DIN-montage. 19-40VDC/19-28VAC matning.
Datablad            

Z102Klicka för större bild

Z102, resistansomvandlare

Z102 är en mätvärdesomvandlare som omvandlar Ω till ström/spänning. För reostat (0-300/500/1000Ω) eller potentiometer (från 100Ω till 1MΩ). DIN-montage. 19-40VDC/19-28VAC matning.
Datablad            

Z109PT2Klicka för större bild

Z109PT2, mätvärdesomvandlare för Pt100/Pt1000 m.m.

Z109PT2 är en mätvärdesomvandlare som omvandlar Pt100/Pt1000 m.fl. till ström/spänning (4-20mA/0-10V m.fl.). DIN-montage. 10-40VDC/19-28VAC matning.
Datablad            

Z109TCKlicka för större bild

Z109TC, mätvärdesomvandlare för termoelement

Z109TC är en mätvärdesomvandlare som omvandlar termoelement typ J, K, R, S, T, B, E, N till ström/spänning (4-20mA/0-10V m.fl.). DIN-montage. 19-40VDC/19-28VAC matning.
Datablad            

SEM1000Klicka för större bild

SEM1000, DC/DC omvandlare (miniatyr)

SEM1000 är en loopmatad signalisolator avsedd för att isolera 4-20mA loopslingor. Enheten är sk. miniatyrutförande med hög noggrannhet. Kan driva upp till 500 ohms last med 5V loop volt drop. Monteras på DIN-skena. Zero och span ställs via potentiometer.
Datablad            

SEM1010Klicka för större bild

SEM1010, Signal repeater (miniatyr)

SEM1010 är en signalrepeater som förser 4-20mA transmittrar med en matningsspänning till loopen (avser passiva transmittrar). Enheten är sk. miniatyrutförande med hög noggrannhet. Matas med max 30V med maximalt 5V loop volt drop. Monteras på DIN-skena.
Datablad            

SEM1015Klicka för större bild

SEM1015, Spänning/ström omvandlare (miniatyr)

SEM1015 är en spänning till ström omvandlare, avsedd för att omvandla Volt till 4-20mA. Enheten är sk. miniatyrutförande med hög noggrannhet  Matningsspänning max 30V. In-signalen ställs via potentiometer (från +/-0.1 upp till 100V).
Datablad            

SEM1200Klicka för större bild

SEM1200, loop splitter (miniatyr)

SEM1200 är en signal splitter som omvandlar en 4-20mA signal till två 4-20mA signaler. Enheten är sk. miniatyrutförande med hög noggrannhet. Utgångarna matas individuellt med högst 30VDC. Maximalt 5V loop volt drop. Monteras på DIN-skena.
Datablad