Fastighetsautomation
Inom byggnadsautomation har vi specialiserat oss på givare för bl.a. temp, fukt, luftkvalitet, co2, ljus och närvaro samt tryck / difftryck-mätare. Vi levererar givarna som passiva, aktiva eller anpassade mot olika bussystem.

Industrielektronik
Inom industri / kommun har vi specialiserat oss på givare för bl.a. temp, tryck, nivå, last, fukt samt längdmätning, styrning och instrumentering för industriella applikationer.